پروژه درودگری 

پروژه درودگری - قطعه كار آموزشی
ساخت ميز بغل مبل

اين ميزبعنوان قطعه كارامتحان عملی ششمين دوره مسابقات عملی وعلمی هنرجويان فنی وحرفه ای
رشته صنايع چوب وكاغذ در مرحله استانی در سال تحصيلی 86- 1385، توسط نويسنده طراحی واجرا شد. سپس با توجه به نكات آموزشی زياد ، بعنوان قطعه كار عملی كارگاه توليد هنرجويان سال سوم اين رشته در هنرستانها مورد استفاده قرار گرفت. در اين ميزاز چوب توسكا ، نئوپان
16 ميلی متری و روكش راش استفاده شده است.

مواد اوليه مورد نياز:

1-   مواد اصلی:

ليست چوب:

 

(mm)ارتفاع

(mm)عرض

(mm)طول

تعداد

نوع مواد

شرح

رديف

45

45

380

4

چوب توسكا

پايه ها

1

21

57

480

4

چوب توسكا

قيدها

2

10

16

550

4

چوب توسكا

لب چسبان دورصفحه

3

16

530

530

1

نئوپان

صفحه

4

-

550

550

2

راش

روكش صفحه

5

 2- مواد كمكی : چسب چوب نجاری - تخته فيبر يا MDF با ضخامت 3 ميلی متر جهت ساخت شابلن - سيلر - نيم پلی استر - تينر فوری

اسكلت كارو لبه چسبان ازچوب توسكا انتخاب شده است وصفحه ازنئوپان 16ميلی متری كه پس ازلبه چسبانی،  دو رويه آن روكش راش پرس ميشود. اتصالات پايه و قيد كم  و زبانه با کوله است و صفحه روی اسكلت با چسب نجاری به كمك پيچ دستی متصل ميگردد.  

ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز:

- ميز كار درودگری                    - ماشين اره نواری
- اره ظريف بر پشت دار             - ماشين رنده كف رند
- رنده دستی                          - ماشين گندگی
- مغار                                    - ماشين اره مجموعه ای
- چوب سای وسوهان               - ماشين كم كنی با مته نمره 7
- چكش يا پتک چوبی               - ماشين فرز ميزی ، توپی سمباده
- گونيا                                    - ماشین سمباده دیسکی
- خط كش تيره دار                    - فرز دستی برقی ، تيغه فرز
- متر نواری                             - اره گرد فارسی بر
- مداد                                    - پمپ باد
- پيچ دستی                         
- قلم مويی
- پيستوله

مراحل انجام كار:

1 - چوب آلات را طبق ليست چوب برش داده و گندگی نمائيد.
2 - شابلنی از تخته فيبر يا MDF با ضخامت 3 ميلی متر جهت خط كشی فرم پايه ها وقيدها ، طبق مشخصات دقيق نقشه ( نما و پرسپكتيو) به مقياس 1:1 (با اندازه واقعی) تهيه كنيد.
3 - پايه ها را طبق ليست چوب به طول 380 ميلی مترو قيدها را به طول 480 ميلی متربا اره گرد فارسی بر بطور گونيائی قطع كرده و از دو طرف داخل پايه و يك روی قيدها را به كمك شابلون تهيه شده ، خط كشی نمائيد.
4 - ابتدا قسمتهای داخلی پايه ها را برش داده و شيب پايين پايه ها را بعدا" برش بدهيد. همچنين قيدها را طبق خط كشی برش دهيد.
5 - به كمك فرزميزی و توپی سمباده سوارشده روی فرز با استفاده ازگونيا و محدوديت های نصب شده روی آن و بطور يكنواخت،قسمتهای فرم داده شده را پرداخت نمائيد.

توضیح اینکه در کارهای سری (تولید انبوه) میتوان از توپی چهار تیغ بجای توپی سمباده استفاده کرد ولی توپی سمباده خطرات کمتری دارد.
6 - شيب پايين پايه ها را برش داده و توسط سمباده ديسكی پرداخت نمائي
7 – لبه های تيز پايه را از سه طرف بیرون و قيدها را از طرف پايين و بیرون با فرز دستی برقی به كمك تيغه مربوطه(شعاع6میلی متر) نیم گرد نمائيد.
8 - پايه ها را طبق نقشه خط كشی و محل اتصال با قيد را كم كنی كنيد.
9 - زبانه قيدها را با توجه به كم پايه ها خط كشی كرده و توسط اره ظريف بر پشت دار برش داده و با چوبسای و سوهان آماده مونتاژ كنيد.

10- دو طرف ميز را ( قيد و پايه ) چسب زده و به هم مونتاژ نموده و توسط گيره ميز كار به هم فشار داده و توسط گونيا كنترل نمائيد. در صورت عدم امكان استفاده از گيره ميز كار ميتوان از پيچ دستی استفاده نمود.
11- اسكلت ميزرا بطوركامل مونتاژ كرده وپس ازاطمينان ازجفت و جذب بودن برزبانه ها ، توسط چسب نجاری چسبانده و سپس با استفاده ازگونيا پهلوی ميزرا كنترل وبا مترگوشه تا گوشه ( ا قطار)  آن را كنترل كنيد.
12- نئوپان صفحه را پس از لبه چسبانی چوبی و روكش گيری پرس نموده و پس از دوربری  صفحه ،   گوشه های آن را گرد كنيد.
13- دور صفحه را با فرز دستی و تيغه مربوطه(شعاع6میلی متر) بصورت پله دارنیم گرد نمائيد.
14- صفحه را با چسب نجاری و به كمك پيچ دستی روی اسكلت كار نصب نمائيد.

15- قطعه كار را بطور كامل پرداخت و سپس با قلم مو سيلر بزنيد.
16- پس از پرزگيری كامل و در صورت نياز، قطعه کار را بتونه كاری نمایید. پس از سمباده کاری بتونه ها و سیراب شدن آن ازسیلر دوباره پرزگیری نموده وبه آن با پيستوله  نيم پلی استر(رنگ نهايی) بپاشيد.

ارزيابی قطعه كار

در صورت ارائه اين كار بعنوان قطعه كار آموزشی ميتوان آن را با توجه به موارد زير ارزيابی نمود :

1- برش طولی پايه ها ، خط كشی و فرم بری پايه ها
2- تميز كاری پايه ها طبق نقشه
3- برش طولی قيدها ، خط كشی و فرم بری قيدها
4- تميز كاری قيدها طبق نقشه
5- خط كشی و كم كنی پايه ها
6- خط كشی و زبانه بری قيدها
7- جفت و جذب بودن اتصالات و بر زبانه ها
8- مونتاژ بغل (پايه و قيد) و كنترل گونيايی بودن آن
9- مونتاژ كامل اسكلت و كنترل گويايی بودن آن
10- اندازه بری صفحه از نظر طول و عرض و گونيايی
11- لبه چسبانی صفحه ، زاويه گوشه ها و پرداخت آن
12- فرز كاری صفحه و مونتاژ آن روی اسكلت كار
13- پرداخت كامل قطعه كار
14- رنگ كاری
15- ابعاد قطعه كار تمام شده طبق نقشه
16- اجرای اتصالات طبق نقشه
17- گرفتن لنگی پايه ها و پخ زدن زير آنها
18- استفاده صحيح از ماشين آلات و ابزار آلات و ميز كار
19- رعايت توالی در انجام كارها
20- رعايت نكات ايمنی و حفاظتی

منبع::صنایع چوب::

|+|
نوشته شده توسط مازیار در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ و ساعت 10:51